Predmety

skratka:

Anglický jazyk                   ANJ
Etická výchova                  ETV
Hudobná výchova           HUV
Informatická výchova    IFV
Matematika                      MAT
Náboženská výchova    NBV
Pracovné vyučovanie    PVC
Prírodoveda                      PDA
Slovenský jazyk               SJL
Správanie                           SPR
Telesná výchova              TEV
Vlastiveda                          VLA
Výtvarná výchova           VYV

Pridaj komentár