Zamestnanci

PEDAGOGICKÍ  ZAMESTNANCI

Mgr. Zuzana Dobríková

riaditeľka ZŠ s MŠ Podkonice
triedna učiteľka
vedúca: počítačového krúžku
krúžku anglický jazyk

Mgr. Jozef Kuneš

učiteľ NBV

Mgr. Linda Mesíková

vychovávateľka v ŠKD

 

Alena Turčanová

zástupca ZŠ s MŠ
učiteľka MŠ

Marta Gregorová

učiteľka  MŠ

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Mária Flašková

školníčka, upratovačka

Jana Šajgalíková

vedúca školskej jedálne, kuchárka

 Mária Homolová

kuchárka

Pridaj komentár