Školská jedáleň

Hodnota stravného lístka

Deti MŠ

 desiata                obed                     olovrant                              spolu

 0,26€                     0,64€                     0,22€                               1,12

 

Stravníci od 6 do 11 rokov    

obed                                    spolu

0,95€                                    0,95€

Stravníci od 11 do 15 rokov                                        obed                                    spolu

1,01€                                    1,01€

Réžia: 3€/mesiac

Prevádzkové hodiny v ŠJ:

PONDELOK                                                                       7.00 – 15.00

UTOROK                                                                            7.00 – 15.00

STREDA                                                                               7.00 – 15.00

ŠTVRTOK                                                                           7.00 – 15.00

PIATOK                                                                                7.00 – 15.00

 

Hodiny pre výdaj stravy – deti MŠ:

DESIATA                                                                             9.00 –   9.20

OBED                                                                                   11.30 – 12.00

OLOVRANT                                                                       14.30 – 14.50

Hodiny pre výdaj stravy – deti ZŠ:

OBED                                                                                   12.35 – 13.45

 Hodiny pre výdaj stravy pre zamestnancov a cudzích stravníkov:

12.15 – 12.30

Vyhotovila: vedúca ŠJ Jana Šajgalíková

Pridaj komentár