Učebné osnovy

UČEBNÉ  OSNOVY   –   OBSAHOVÉ   CELKY  ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU.

1.polrok  2013

 

mesiac                  Obsahové celky Témy
IX. Môj domov                Ja a moja rodina
                 Moji kamaráti
                  Moje mesto
          Slovensko – moja vlasť
X. Žijeme zdravo           Potraviny a stravovanie
      Ovocie a zelenina
Ľudské telo a starostlivosť o zdravie
                     Pracovné profesie
XI. Čarovná jeseň       Zem, jej vlastnosti a podoby
                      Počasie
            Bezpečnosť na ceste
      Lesné a voľne žijúce zvieratá
XII. Zimné radovánky                          Zimné športy
                                 Mikuláš
                      Vianoce
I. Začíname nový rok                           Časové vzťahy
                     Hviezdy a planéty
       Európa a ostatné svetadiely

 

2.polrok  2013

 

 

mesiac obsahové celky témy
II. 

 

Aj zima je čarovná 

 

1.Neživá príroda2.Predmety a ich vlastnosti3.Vtáky v zime, starostlivosť o ne4. Fašiangy

 

III. 

 

Kniha, náš kamarát 

 

1.Poézia2.Rozprávky a bájky3.Umelecko-náučná literatúra4.Komunikačné média

 

IV.  Príroda sa zobudila  1.Veľká noc2.Rastliny a starostlivosť o rastliny3.Vtáky4.Hmyz
V.  Máme radi prírodu  1. Záhradné a lúčne kvety2. Život v lese3. Život vo vode4. Domáce zvieratá
VI 

 

. Tešíme sa na leto 

 

1. Deň detí2. Dopravné prostriedky3. Letné športy4. Exotické zvieratá

 

 

Pridaj komentár