Stretnutie generácií – Kalište 2011

2011-08-13 - Kaliste 02DeSpoTur Dubiny sa 13. augusta 2011 aktívne zúčastnil na podujatí organizovanom Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Náš spolok sa prezentoval vojenskou technikou a dobovým oblečením pripomínajúcim partizánov v odboji. Touto cestou chcem poďakovať všetkým členom a zúčastneným za skvelý výkon a verím, že táto akcia nebola posledná. Najväčšou vďakou bol potlesk a uznanie prítomných účastníkov stretnutia generácií. Spolku Dubiny prajem veľa ďalších úspechov.

Barlík
foto: Ing. Igor Slobodník

Komentáre sú uzavreté