Debnárčina je krásne remeslo

2011-12-01 Slobodnik 01Naša rázovitá obec je bohatá na pastierske tradície, zvyky, obyčaje, ľudové piesne a žije tu veľa zaujímavých ľudí. Preto sme si pozvali do našich priestorov majstra p. Ladislava Slobodníka. Oslovila nás záľuba, koníček, ktorému sa venuje, dotýka sa uchovávania starého ľudového remesla pastierskej debnárčiny. Vážime si, že si našiel čas pre naše deti a veľmi zaujímavo im porozprával, čomu sa venuje. Okrem iného zdôraznil, že debnárčina je krásne remeslo, je v nej veľa matematiky a geometrie.
Vôňa dreva a krásne výrobky z neho nás oslovili. Dozvedeli sme sa, že drevo sa musí sušiť, aké drevo je vhodné, že drevo sa nereže, ale štiepa. Podstatou debnárskej výroby je skladanie stien nádoby z plochých driev – dýh, dúžok, ktoré zapadajú do žliabka v dne a tak p. Slobodník prešiel od teórie k praxi.
Každé dieťa dostalo do ruky drevo, samozrejme opracované a označené číslom. Naši malí učni potom prichádzali a postupne podľa čísiel poskladali nádobu, obzerali nástroje pri zhotovovaní. Netrvalo dlho a vzápätí sa začali deti hlásiť, že by výrobok z dreva chceli mať doma. Výsledkom práce debnárov boli dbenky, šochtáre, putne, kade, sudy na vozenie vína, šaflíky.
Spontánne prejavovali radosť zo stretnutia a začali snívať, čo všetko by chceli mať z dreva. Dievčatá z 1. ročníka Simonka Turčanová, Barborka Hrušková, Tánička Barlová mali pripravené otázky a poprosili, či by im pán majster niečo pekné nevyrobil. Atmosféra bola výborná, deti mali zo zážitkového učenia radosť.
Ujo Laco nám prezradil, že zhotovuje drevený salaš s ovečkami, ktorý aj vystaví v našej dedine, takže sa máme na čo tešiť. Deti si zaspievali ľudové pesničky. Prínosom boli aj publikácie od Vojtecha Majlinga „ A ja som z Podkoníc debnár“ a „Tradičné remeslá a ich majstri“.
Dozvedeli sme sa, že výrobky pána Slobodníka zdobia viaceré expozície skanzenov a múzeí  na Slovensku i v zahraničí. Je to veľmi dobré, že medzi nami žijú ľudia, ktorí zachovávajú tradície. Vážime si ich a niekedy ani nevieme, ako obohacujú naše krásne Slovensko. Odovzdávajú svoje posolstvo aj mladej generácii.

Nech naše deti budú robiť čokoľvek, prajeme im, aby svoju prácu robili poctivo a aby do nej vložili kus svojho srdca tak, ako to robí náš rodák p. Ladislav Slobodník.

učiteľky MŠ

Komentáre sú uzavreté