Terénna súťaž družstiev – Podkonice 2012

2012-09-08 DHZ 01Po úspechoch predchádzajúcich ročníkov terénnej súťaže hasičských družstiev sme na začiatku septembra (8.9.2012), na námestí našej obce zorganizovali v spolupráci s obecným úradom 2. ročník Terénnej súťaže družstiev o putovnú prilbu predsedu DHZ Podkonice. Po víťazstvách v minulých ročníkoch, tento rok domáce družstvo obsadilo tretie miesto, ktoré je vzhľadom na vyrovnanosť družstiev a rozdiely v technike tiež pekným úspechom.
Touto cestou sa chcem poďakovať za spoluprácu obecnému úradu, taktiež sponzorom: hlavným sponzorom bol Marián Ľalík (Pohostinstvo na Hrbe), ďalšími sponzormi boli Farma B+B a Firma Randa+R, mediálnu podporu už tradične zabezpečoval Michal Vráb (Gula media). Vďaka  patrí všetkým členom DHZ a samozrejme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k organizovaniu  súťaže (vecne, alebo osobnou pomocou), tiež aj všetkým zúčastneným či už súťažiacim,  rozhodcom, alebo divákom, ktorí sa opäť zišli, aby podporili súťažiace družstvá na tejto dúfame, že divácky atraktívnej súťaži. Divákom chcem poďakovať aj za to, že i tento rok boli disciplinovaní, čím prispeli k bezproblémovému priebehu súťaže.
Tešíme sa z pozitívnych ohlasov na túto akciu, ktorá bola ukončená ukážkou hasičskej techniky a „penovou párty“.
Dúfame, že prípadný ďalší ročník sa podarí zorganizovať v ešte väčšom meradle a s hojnejšou účasťou súťažiacich aj divákov.

Juraj Kostúr a kolektív DHZ

Výsledky súťaže:
DHZ                                 čas
1. DHZ Ľubietová        65,00
2. DHZ Selce                  73,63
3. DHZ Podkonice  78,24
4. DHZ Brusno              88,26
5. DHZ Nemce            102,68
6. DHZ Badín              108,42

Komentáre sú uzavreté