Podkonice na 1. mieste v súťaži miest a obcí

igovän bookVeľa obyvateľov  ju má, ale rovnako veľa obyvateľov  ani netuší,  že  obec Podkonice má svoju knihu.  Sú v nej veľmi zaujímavé informácie, udalosti a   pamätihodnosti našich predkov.Budeme  sa snažiť prinášať  zaujímavé  posolstvo,  ktoré nám zanechal svojou nádherne spracovanou publikáciu  a aj na dnešnú dobu nevídanú,  Andrej Gregorčok  Igovän.   Preto táto historicko-národodpisná monografia Podkonice,    Andreja Gregorčoka  Igoväna,  nesmie ostať bez povšimnutia, lebo ani dnes  ju nemá každé mesto, nie to ešte malá obec.

 

Z dejín obce Podkonice. Obec sa z príležitosti 50. výročia veľkej socialistickej revolúcie a 50. výročia ČSSR  zapojila do súťaže miest a obcí v rámci Stredoslovenského kraja.  Začiatkom roku 1968 Rada  KNV   ( Krajský Národný Výbor )   v Banskej Bystrici zhodnotila výsledky súťaže, do ktorej sa prihlásilo 1063 obcí a miest. V súťaži ako najlepšia obec ma 1. mieste,  boli vyhlásené Podkonice .

Dostali odmenu 100 tisíc korún československých. Neskôr bola suma  zvýšená na 200 tisíc  Kčs. Podkonice sa o toto umiestnenie zaslúžili  tým, že záväzky splnili v hodnote 1,961 183  Kčs, čo bolo v priemer na jedného obyvateľa 2073 Kčs

Do úvahy sa vzali aj revolučné tradície obce za Slovenského Národného Povstania, budovanie a výstavba obce pred súťažou, ako aj výsledky hospodárenia  jednotného roľníckeho družstva, výstavba rodinných domov, verejných budov,  vodovodu, kanalizácie,  školy,  športového areálu či  protipožiarnej nádrže  atd.  Dňa 14. júna 1968 na pozvanie vlády ČSSR, boli zástupcovia MNV ( Miestny Národný Výbor – dnes obecný úrad ) v Prahe kde prevzali odmenu a diplom.

Dušan Koctúr  hanimreje    Zdroj : kniha Podkonice  str. 39

5 responses to “Podkonice na 1. mieste v súťaži miest a obcí

  1. Pingback: Vznik a spustenie www.NasePodkonice.sk | Naše Podkonice