Dobrá novina 2012

2012-12-18 - Dobra novina 2012-01Už sa stáva takmer tradíciou, že vo vianočnom období prichádzajú do našich príbytkov koledníci Dobrej noviny. Tento rok to bude 25. decembra od 11-tej hodiny. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách.

Tento rok Dobrá novina nezabúda ani na ľudí s postihnutím, najmä deti. Práve ľudia s postihnutím, či už v Európe, no predovšetkým v chudobnejších krajinách, to majú na ceste za svojimi snami oveľa ťažšie. Stretávajú sa s diskrimináciou, nepochopením a odmietaním okolia aj vlastných rodín. Ľudia ich považujú za neschopných, alebo ich ľutujú. Nepotrebujú však súcit. Aj oni majú potenciál a talent, ktorý môžu rozvíjať, ak im spoločnosť vytvorí vhodné podmienky. Stačí si spomenúť na svetoznámeho britského fyzika Stephana Howkinga, na úspechy športovcov na tohtoročnej paralympiáde v Londýne, umelcov maľujúcich ústami či nohami alebo šikovnosť kenských detí z programov Dobrej noviny.

Pred nami je 18. ročník Dobrej noviny. Kráčajme aj naďalej spolu smerom k spoločnosti, ktorá bude spravodlivejšia pre všetkých. Aj pre ľudí s postihnutím.

Tešia sa na Vás koledníci z Podkoníc

Komentáre sú uzavreté