Farské oznamy 24.-30.12.2012

ikona oznamy

– Starostlivosť o kostol: skupina č. 9 Jozefy Barlovej.
– Koledníci Dobrej noviny budú roznášať zvesť o Spasiteľovi 25.12. po sv. omši.
– Od piatku 28.12. začneme požehnávať príbytky.

Dátum a čas Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P24.12
6:00
Féria + Anna Slobodníková
5. výročie
U25.12
0:00, 10:00
Narodenie Pána
Slávnosť, prikázaný sviatok
Na úmysel celebranta
Za všetkých farníkov
S26.12
9:00
Sv. Štefana
sviatok
+ Angela a Štefan Gregorčok, dcéra a syn
Š27.12
18:00
 Sv. Jána, apošt. a evan.
sviatok
+ rodičia Anna a Ján Oravec
Eucharistická adorácia
P28.12
18:00
Svätých neviniatok, muč.
sviatok
 + Mária a Ján Krivačka, starí rodičia a deti
S29.12
7:30
Piaty deň v oktáve Narodenia Pána  + Anastázia a Eduard Budaj
N30.12
7:30
Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa Za všetkých farníkov

Čas bohatý na rozhovory Vám praje a vyprosuje Jozef Kuneš, farár.

Komentáre sú uzavreté