Dobrá novina 2012

2012-12-25 Dobra novina 10Dnes sa našimi ulicami ozývali zvuky zvoncov a spevy vianočných kolied. Bol to znak toho, že koledníci Dobrej noviny sa už blížia. Svojimi piesňami a vinšami sme ohlasovali radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista vo vašich rodinách a súčasne sme zbierali dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike.

Do 18. ročníka Dobrej noviny (5. ročníka u nás) sa zapojilo až 20 detí a vytvorili sme tak 4 skupinky, ktoré zavítali do vašich príbytkov. Ďakujeme za milé privítania, fajné pohostenie a v neposlednom rade za vašu štedrosť. Tá sa prejavila na vyzbieranej sume, ktorá tento rok činila 1222 €.

Ak sme náhodou niekoho nezastihli doma v správny čas a má chuť ešte dodatočne prispieť, bude tak možné počas vianočného obdobia v našom kostole v pokladničke označenej „Dobrá novina“. Celá vyzbieraná suma bude následne odoslaná do centra Dobrej noviny, kde určite nájde svojho správneho adresáta.

Komentáre sú uzavreté