Podkonický spravodaj 1 / 2013

spravodaj_logoV prílohe tohto článku je aktuálne číslo Spravodaja na stiahnutie. Vyberáme z neho:
– V Podkoniciach sú ľudové remeslá stále živé
– Vznik www.NasePodkonice.sk
– ZŠ Podkonice: Zápis do 1. ročníka
– Šport: Volejbal, Stolný tenis

Spravodaj 1 / 2013 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 1 / 2013 v PDF verzii  určený na TLAČ  >>

Obsah čísla 1/2013:
01 Príhovor kňaza Jozefa Kuneša: Kríž za dedinou
02 Príhovor starostu Michala Kukučku
02 Info z OU: Daň z nehnuteľností
02 Info z OU: Daň za psa
02 Info z OU: Separovaný odpad
03 Info z OU: Uznesenie č.38 z obecného zastupiteľstva
04 Viete, že: V Podkoniciach sú ľudové remeslá stále živé
04 Viete, že: Vežové hodiny
05 Viete, že: Vznik www.NasePodkonice.sk
06 ZŠ Podkonice: Oznamy – Deň otvorených dverí + Zápis do 1. ročníka
06 ZŠ Podkonice: Škola k obci patrí alebo výhody málotriedok
08 Rozhovor: Pozdrav z Islandu od brata Dávida Tencera
09 Podujatia: Dobrá novina 2012
10 Podujatia: Otvorenie vianočných sviatkov v Podkoniciach
11 Šport: Tradičný Štefanský volejbalový turnaj
11 Šport: Vianočný stolnotenisový turnaj
12 Farské oznamy: od 7.1.2013 do 3.2.2013

download spravodaj

Komentáre sú uzavreté