Farské oznamy 21.–27.1.2013

ikona oznamy

• Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 13 Jany Gregorovej.
• V piatok o 16:00 bude katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
• V sobotu o 18:00 bude stretnutie stredoškolákov na fare.
• Poriadok pristupovania ku sv. prijímaniu od prvých lavíc smerom dozadu a vo dvojiciach.
• Počas tohto týždňa sa mohli stredoškoláci a starší prihlásiť na prípravu ku sviatosti birmovania. Dospelí samotní, pod 18 rokov osobne s rodičom.
• Farská púť do Sv. Zeme 16.4. – 23.4.2012, cena 700 eur, ešte je možné prihlásiť sa.
• V sobotu 2.2.2013 o 19:15 sa budeme modliť ruženec v rádiu Lumen.

Dátum a čas Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 21.1. Sv. Agnesy, pan. a muč.
spomienka
U 22.1.
18:00
Féria
(liturgicky voľný deň)
+ rodičia Mária a Pavol Ivanič
S 23.1.
18:00
Féria + Mária Košíková a rodičia
Š 24.1.
18:00
Sv. Františka Saleského
spomienka
+ Júlia Rapčanová
P 25.1.
18:00
Obrátenie sv. Pavla, ap.
sviatok
+ Zlatica a Jozef Beňa
S 26.1.
7:30
Sv. Timoteja a Títa, bisk. spomienka + Pavol Vráb
N 27.1.
9:00
3. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Blízkosť k Bohu a k najbližším Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté