Rokovania obecného zastupiteľstva – zmena !

podkoniceAVIZOVANÉ ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO  21. 2. 2013 ŠTVRTOK, JE PRESUNUTÉ O TÝŽDEŇ NA 28. 2.2013 ŠTVRTOK. Každý z nás občanov sa určite zaujíma o dianie v našich domácnostiach. Spoločne by sme sa preto mali zaujímať o dianie v Našom  obecnom zastupiteľstve, lebo sú to naše spoločné peniažky, radosti i starosti. Rokovania obecného zastupiteľstva sú podľa Zákona číslo 369/1990 Zb. Zákonov Slovenskej národnej rady zo dňa 6. septembra 1990 o obecnom zriadení podľa § 12 Rokovanie obecného zastupiteľstva VEREJNÉ.

Každého občana našej obce by som rád pozval na stretnutia obecného zastupiteľstva, kde sa prerokúvávajú zásadné veci ( ako napr. o použití verejných prostriedkov na platy, odmeny, o nakladaní s majetkom vo vlastnícve obce, o vývoze smetí alebo prerozdeľovaní daní atď…). Harmonogram stretnutí obecného zastupiteľstva je na prvý pol rok 2013 nasledovný:

21. februára 2013 – štvrtok presunuté na 28. februára 2013 – štvrtok

18. apríla 2013 – štvrtok

13. júna 2013 – štvrtok 

Jednotlivé stretnutia obecného zastupiteľstva by sme chceli v budúcnosti nahrávať aby ste vy, ktorý nemáte prístup alebo čas sa zúčastniť si  mohli vypočuť. Rokovania obecného zastupiteľstva sú  napríklad v Slovenskej Ľupči nahrávané na príkaz starostu obce a sú prístupné všetkým návštevníkom webovej stránky tu. Prinesieme aj náš osobný názor na jednania, ktoré budeme postupne uverejňovať v blogu na našepodkonice.sk

Michal Gula Vráb a tím NašePodkonice.sk

Komentáre sú uzavreté