Tag Archives: rokovania OÚ

Rokovania obecného zastupiteľstva – zmena !

podkoniceAVIZOVANÉ ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVO  21. 2. 2013 ŠTVRTOK, JE PRESUNUTÉ O TÝŽDEŇ NA 28. 2.2013 ŠTVRTOK. Každý z nás občanov sa určite zaujíma o dianie v našich domácnostiach. Spoločne by sme sa preto mali  Pokračovať v čítaní