Farské oznamy 1.4. – 7.4.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 9 Jozefy Barlovej.
•    V piatok o 16:00 – katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
•    V sobotu o 18:00 – stretnutie stredoškolákov.
•    Poďakovanie všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný ráz VN slávností (aranžérky, kostolník, organista, žalmisti, lektori, speváci, asistencia – miništranti…)
•    Vzadu v kostole si môžete zobrať veľkonočné číslo časopisu Xaver.
•    Dnes je veľkonočná farská ofera.
•    Na budúcu nedeľu po litániách o 14:30 bude tretie a posledné prípravné stretnutie pútnikov do Svätej Zeme.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 1.4.
9:00
Veľkonočný pondelok + Helena a Ondrej Kostúr a deti
U 2.4. 18:00 Veľkonočný utorok Na úmysel
S 3.4.
18:00
Veľkonočná streda + Matúš Turčan, 20. výročie Anna
Š 4.4.
18:00
Veľkonočný štvrtok + Jozefína Flašková, 1. výročie
P 5.4.
18:00
Veľkonočný piatok + Ján Fodor, 10. výr., rodičia a brat
S 6.4.
7:30
Veľkonočná sobota Na úmysel
N 7.4.
9:00
Nedeľa Božieho milosrdenstva Za všetkých farníkov

Nezlomnú nádej a odvahu Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté