Farské oznamy 8.4. – 14.4.2013

ikona oznamy

•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 10 Márie Čemanovej.
•    V stredu o 18:45 budú „úvahy nad vierou“ pre strednú generáciu.
•    V piatok o 10:00 bude „kočíkové stretko“ pre mamy na materskej.
•    V piatok o 16:00 – katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.
•    V piatok o 18:45 bude katechéza pre birmovancov.
•    V sobotu o 18:00 – stretnutie stredoškolákov.
•    Veľkonočná farská ofera 425 eur, zbierka pre postihnutých vetrom 700 eur.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 8.4.
18:00
Zvestovanie Pána,
sviatok
+ František Šípka
U 9.4. 18:00 Féria + rodičia Margita a Jozef Turčan
S 10.4.
18:00
Féria + Mária Randová
Š 11.4.
18:00
Sv. Stanislava, bisk., muč. + z rodiny Ivaničovej
P 12.4.
18:00
Féria + Ivan Vráb
S 13.4.
7:30
Sv. Martina I., páp., muč. Na úmysel
N 14.4.
9:00
3. Veľkonočná nedeľa
Za všetkých farníkov

Vytrvalosť v prijímaní odpustenia Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár

(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099).

Komentáre sú uzavreté