Farské oznamy 27.5. – 2.6.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Márie Flaškovej.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre deti po 1. sv. prijímaní.

•    V piatok sv. omša vo farnosti nebude, všetci sme pozvaní na sv. omšu s diecéznym biskupom Mons. Mariánom Chovancom do Seliec pri príležitosti 150. výročia posvätenia oltárneho obrazu sv. Cyrila a Metoda.•    V sobotu o 18:00 stretko stredoškolákov.
•    V pondelok 3. júna si pripomenieme výročie smrti bl. pápeža Jána Pavla II.
•    V nedeľu 9. júna budeme mať sv. omšu pri kaplnke.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
P 27.5. Féria
U 28.5. 18:00 Féria + Anna a Ladislav Kostúr
S 29.5.
18:00
Féria + rodičia Ján a Alžbeta a ich rodičia
Š 30.5.
17:00
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Eucharistická procesia
P 31.5.
18:00
SELCE
Féria + starí rodičia Anna a Juraj Ivanič a synovia Pavel a Anton s manželkou Otíliou
S 1.6.
7:30
Panny Márie v sobotu, Ľubovoľná spomienka + Emil Patráš
N 2.6.
9:00
9. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Trojičný život v rodinách Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté