Univerzita tretieho veku

logo_centrum_d_vzd_0Teologický inštitút RKCMBF Univerzity Komenského pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne otvára v akademickom roku 2013/2014 v rámci celoživotného vzdelávania univerzity tretieho veku Všeobecný ročník, po ktorého skončení budú mať študenti možnosť vybrať si študijný odbor, v ktorom budú pokračovať v štúdiu ďalšie dva akademické roky.

Termín podania prihlášky je do 31. augusta 2013. Formulár prihlášky, ako aj bližšie informácie nájdete na našej stránke v sekcii Univerzita tretieho veku, alebo na študijnom oddelení Teologického inštitútu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Ročný poplatok za štúdium je pre dôchodcov 57,- EUR a pre pracujúcich 67,- EUR.

Viac na : http://xaver.sk/celozivotne-vzdelavanie-univerzity-tretieho-veku

utv_13-14_plagat_internet

 

 

Komentáre sú uzavreté