Máj v MŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERADo programu na TFS 26. 5. sa zapojili aj deti materskej a základnej školy. Ďakujeme mamičkám, ktoré sa zapojili do prípravy a predaja perníkov v stánku ZŠ s MŠ na TFS.

Ďakujeme za pozvanie p. riaditeľovi ZUŠ Petríkovi na výchovný koncert 30.5.   v Slovenskej Ľupči. Naši predškoláci a staršie deti a žiaci ZŠ boli hravou formou motivované a očarené prostredím a a hrou detí na hudobné nástroje, hrou na flautu potešila Tánička Barlová. Deti sa spontánne zapájali a samozrejme nechýbali ani „Hugo a Máša“. Mali sme pekný kultúrny zážitok, na pôde ZUŠ nás privítala Marcelka Jamrichová a venovala sa nám pred začatím koncertu. Po koncerte sme mali možnosť nahliadnuť do výtvarnej dielne, deti mohli modelovať z hliny. Vďaka a tešíme sa aj na budúce stretnutia.

Komentáre sú uzavreté