Ďakovný list za MŠ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA-veľká vďaka patrí rodičom a starým rodičom, členom ŠR, starostovi a poslancom, ktorí nás podporujú po morálnej i materiálnej stránke
-Mgr. Čemanovej za hodnotné rozprávkové knižky, ktoré obohatili našu knižnicu,
– MUDr. Kukučkovej, Mgr. Valentovej, Mgr. Šípkovej, Ing. N. Slobodníkovej,   p. Slobodníkovi za materiálnu pomoc, p.Mirke Kostúrovej za pomôcky na kreslenie, za hračky, bábky
-p. B. Slobodníkovej, ktorá nám veľa krát darovala náučné CD a DVD a tiež záznamy z našich vystúpení
– p. Hlinka pomohol pri elektroinštalácii,
p. Hruška daroval osvetlenie na vianočný stromček,
-p. Ing. Norike Slobodníkovej za plyšové hračky a prejavenú ochotu pomôcť
-p. Vierke Kostúrovej, že pomáhala pri hrabaní školskej záhrady,
-p. Kvačekovi za odvoz rekvizít do kultúrneho domu.
– Mgr. Čemanovej za pomoc pri nácviku programu na „Deň matiek“,
– p. Boocovej, p. Barlovej za úpravu detských krojov, p.Fodorovej za tylové sukničky,
– ďakujeme p. ved. Šajgalíkovej, p.kuchárke Marike Homolovej, p. školníčke za spoluprácu počas celého roka,
-p.Chabanovi, p. Stachovi za pomoc pri spracovaní muštu, na ktorom si deti pochutnávajú dodnes,
-spoluprácu so ZŠ hodnotíme ako veľmi dobrú, vďaka patrí p. riaditeľke Zuzke Dobríkovej a Mgr. Márii Turčanovej, spoločné akcie ZŠ s MŠ pomáhajú prehlbovať naše vzťahy a priateľskú atmosféru,
-Ďakujeme za spätnú väzbu deťom, ktoré prejavujú spontánnu radosť, že môžu chodiť do našej ZŠ s MŠ a hlavne za ich ochotu pomôcť.

 

učiteľky MŠ

 

Komentáre sú uzavreté