Ďakovný list ZŠ

skola

Týmto listom by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli počas školského roka 2012/2013 na zveľadení našej základnej školy v Podkoniciach.

-Ing. Jurajovi Kostúrovi za pomoc pri výrobe jablkového muštu,
-Mirke Turčanovej a Livke  Čemanovej za výzdobu sály na tekvicovej slávnosti,
-všetkým zúčastneným, ktorí prispeli svojimi  výrobkami a euráčikmi na vianočných  trhoch,
-za dary za vianočnú koledu,
-p. Eve Hruškovej za pomôcky na výtvarnú výchovu a pracovné vyučovanie,
-p. Kataríne Hruškovej za prezentáciu v rámci Dňa jazykov – Európa v škole, za sprevádzanie v SHÚ v BB v rámci Dňa otvorených dverí z príležitosti Svetového dňa vody a prípravy kultúrneho domu spolu s p. Máriou Zátrochovou ku dňu matiek,
– p. Milanovi a Martinovi  Barlovi za vyhotovenie kulisy na divadielko,
-p. Milošovi Turčanovi za pomoc pri transporte kulís do Slovenskej Ľupče,
-p. Pitoňákovi za vyhotovenie CD z Dňa matiek a Tonkovičových slávností,
-Lukášovi Stykovi za technickú pomoc pri ozvučovaní  v KD na Deň matiek,
-mamičkám a oteckom za občerstvenie na Tekvicovej slávnosti, Vianočnej besiedke, Dni matiek,
-p. Ing. Jánovi Chabanovi za sponzorský papier do kopírky,
-p. Petríkovi, Petríkovej, Polónyovej za výchovu budúcich „tanečníkov a spevákov“ a spestrene života našich malkáčov a velkáčov,
-Mirke Barlovej, Lucke Petríkovej za organizáciu a pomoc v školskom stánku na TFS,
-p. Lívii Čemanovej, Beate Slobodníkovej, Mirke Turčanovej  za upečenie medovníkov do stánku na TFS,
-p. Martinovi Hruškovi za osobnú angažovanosť za udržanie školy a vytvorenie dotazníka pre rodičov, -p. farárovi Kunešovi za spoluprácu pri príprave projektu o Cyrilovi a Metodovi a pri organizácii školského výletu,
-p. Ing. M. Kukučkovi – starostovi za kvety pre mamičky na Deň matiek a zato, že robí všetko preto, aby sa zachovala škola,
-všetkým rodičom, ktorí podporujú našu školu.

Komentáre sú uzavreté