Farské oznamy 8.7. – 14.7.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 8 Anny Patrášovej.
•    V tomto týždni idem na dovolenku. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).
•    Poďakovanie všetkým, ktorí sa postarali o prípravu sv. omše na Kališti.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 8.7. Féria
Utorok
9.7.
18:00
Féria + Stanislav Stanko a ostatní z rodiny
Streda
10.7.
18:00
Féria + Drahoslav Valent
Štvrtok
11.7.
18:00
Sv. Benedikta, opáta Poďakovanie za 70 rokov Jozefa  Šusteka a prosba o požehnanie rodiny
Eucharistická adorácia
Piatok
12.7.
18:00
Féria + Emília a Alfonz Mojžiš a syn Ján
Sobota
13.7.
7:30
Panny Márie v sobotu,
Ľubovoľná spomienka
Na úmysel
Nedeľa
14.7.
9:00
15. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Silu víťaziť s Kristom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté