Kalište 2013

kaliste2013Už viac ako 20 rokov sa na Kališti stretávajú veriaci z Podkoníc a blízkeho okolia pri slávení sv. omše, ktorá sa koná na pamiatku obyvateľov tejto bývalej osady. Už pred 2. svetovou vojnou sa tu konali sv. omše vždy v nedeľu nasledujúcu po sviatku sv. Cyrila a Metoda. Na túto tradíciu sa nadviazalo v roku 1991 za pôsobenia p. farára Dávida Tencera, ktorý v tom čase pôsobil v Podkoniciach a pokračuje sa v nej až dodnes.

Tento rok nás liturgiou sprevádzal podkonický p. farár Jozef Kuneš a pozvaný hosť a kazateľ Boris Brutovský, ktorý pôsobí ako duchovný správca Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Krásne počasie prilákalo na Kalište mnohých veriacich hlavne z Podkoníc, Balážov, Priechodu, Slovenskej Ľupče, ale aj bývalých Kališťanov a ich potomkov. Sme radi, že spevom a hudbou sme mohli prispieť k dôstojnému sláveniu sv. omše aj my podkonickí speváci.

Po skončení obradov sa nikto nenáhlil, mal čas prehodiť pár slov so známou tvárou, ktorú tam uvidel a družné rozhovory pokračovali aj pri výbornom guláši od DeSpoTur Dubiny z Podkoníc.

Verím, že tradícia bude pokračovať a pri takomto duchovnom občerstvení sa budeme pravidelne stretávať aj v budúcich rokoch.

Jaroslav Kostúr ml.
foto: Jaroslav Kostúr st.

Komentáre sú uzavreté