Farské oznamy 7.10. – 13.10.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 7 Márie Vrábovej ml.
•    V stredu po sv. omši o 18:30 „úvahy o viere“ pre strednú generáciu.
•    Vo štvrtok o 16:00 na fare – katechéza detí pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 16:00 na fare – katechéza väčších detí.
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Ponuka knihy o vzťahovej výchove – zistenie záujmu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 7.10. Féria
Utorok
8.10.
18:00
Féria + František Očenáš, 10. výročie
Streda
9.10.
18:00
Féria + z rodiny Ondreja Barlu
Štvrtok
10.10.
18:00
Féria Za Božie požehnanie pre rodinu Antona Barlu
Eucharistická adorácia
Piatok
11.10.
18:00
Féria Poďakovanie za 40 rokov manželstva
Sobota
12.10.
7:30

Panny Márie
v sobotu,
Ľubovoľná spomienka

+ Michal Uhrin, Mária Žabková a za Božiu pomoc pre Moniku so synom
Nedeľa
13.10.
9:00
28. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Živú vieru Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté