Farské oznamy 14.10.- 20.10.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 8 Anny Patrášovej.
•    V tomto týždni idem služobne do Ríma, z tohto dôvodu farské katechézy nebudú. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Slovenská Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Ponuka knihy manželov Searsovcov Vzťahová výchova – veľmi vhodná pre všetkých rodičov s menšími deťmi v akciovej cene 9 eur.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 14.10.
15:00
Féria Pohreb p. Ondreja Gregora so sv. omšou
Utorok
15.10.
17:00
Sv. Terézie od Ježiša Za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu
Streda
16.10.
17:00
Féria + Eduard a Matúš Budaj, 10. výročie
Štvrtok
17.10.
17:00
Sv. Ignáca Antioch.
Spomienka
+ Stanislav Slobodník, 1. výročie
Piatok
18.10.
17:00
Sv. Lukáša, evanjelistu
sviatok
+ rodičia Terézia a Juraj Kostúrik a manželka Helena
Sobota
19.10.
7:30

Panny Márie
v sobotu,
Ľubovoľná spomienka

+ Ema a Štefan Ivanič
Nedeľa
20.10.
9:00
29. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Vďačnosť za všetko Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté