Farské oznamy 21.10. – 27.10.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 9 Jozefy Barlovej.
•    V stredu o 18:30 – „úvahy o viere“ pre strednú generáciu
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 10:00 „kočíkové stretko“ mamičiek na materskej.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu večer o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov na fare.
•    Ponuka knihy manželov Searsovcov Vzťahová výchova – veľmi vhodná pre všetkých rodičov s menšími deťmi v akciovej cene 9 eur.
•    Dnes (20.10.) je zbierka na misie.
•    V noci z 26. na 27. októbra sa mení čas o hodinu dozadu.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 21.10. Féria
Utorok
22.10.
18:00
Féria + rodičia Božena a Jozef Pikula, starí rodičia Irena a Matúš Barla
Streda
23.10.
18:00
Sv.Jána Kapistránskeho,
Ľubovoľná spomienka
Poďakovanie za dožitých 85 rokov
a prosba o Božie požehnanie
Štvrtok
24.10.
18:00
Féria Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc v kríži pri 70-tich narodeninách Františky Spevákovej
Eucharistická adorácia
Piatok
25.10.
18:00
Féria + Anna a Jozef Bitner a syn Jozef
Sobota
26.10.
7:30

Panny Márie
v sobotu,
Ľubovoľná spomienka

Za zdravie a Božiu pomoc pre deti
Nedeľa
27.10.
9:00
30. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Vytrvalosť v zápase Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté