Podkonický spravodaj 10 / 2013

logo_spravodajZ októbrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Uznesenie č. 43 z OZ
– Sviatosť birmovania v Podkoniciach
– Dieťa v kostole a jeho správanie
– Na Pleše čo najrýchlejšie

Spravodaj 10 / 2013 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 10 / 2013 v PDF verzii  určený na TLAČ  >>

Obsah čísla 10/2013:
01 Príhovor
02 Info z OU: Uznesenie č. 43 z OZ
03 Základná škola: September v škole
03 Šport: Na Pleše čo najrýchlejšie
04 Viete, že: Dieťa v kostole a jeho správanie
06 Farské okienko: Sviatosť birmovania v Podkoniciach
07 Spoločenská kronika
08 Farské oznamy: od 14.10.2013 do 10.11.2013

 

Komentáre sú uzavreté