Farské oznamy 28.10. – 3.11.2013

kostol_ikona•    Spovedanie: hodinu pred sv. omšou, chorých po domoch vo štvrtok od 8:00 hod.
•    Od 1. do 8. novembra vrátane môžeme získavať odpustky pre duše v očistci splnením nasledovných podmienok: 1. sv. spoveď, sv. prijímanie, nábožná návšteva cintorína, modlitba na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas‘ a Sláva), vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu aj ku všednému.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 10 Márie Čemanovej.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 28.10. Sv. Šimona a Júdu, ap., sviatok
Utorok
29.10.
18:00
Féria + Helena a František Patráš
Streda
30.10.
18:00
Féria + Irma a Ondrej Turčan, syn Martin a vnuk Ján
Štvrtok
31.10.
18:00
Všetkých svätých
Slávnosť, prikázaný sviatok
+ Ján Mojžiš
Eucharistická adorácia
Piatok
1.10.
9:00
Féria Za všetkých farníkov
Sobota
2.10.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

7:30 + Júlia Rapčanová,
1. výročie
_________________
15:00 Za všetkých zosnulých
(na cintoríne)
_________________
18:00 Na úmysel Svätého Otca
Nedeľa
3.10.
9:00
31. nedeľa
v období cez rok
Za všetkých farníkov

Modlitbu pred Bohom Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté