Realita vs. papier

podkonice_logo_mNa rokovanie obecného zastupiteľstva má právo prísť každý občan Našich Podkoníc. Zasadnutia bývajú z pravidla 1krát za kalendárny štvrťrok. Osobne nie som poslanec Obecného zastupiteľstva. Chodím tam preto, aby som vás občanov mohol informovať o dianí a samotnom rokovaní. Na poslednom rokovaní zo dňa 5. septembra 2013 ste sa dočítali oficiálne toto – Uznesenie (2): (resp. to čo ste čítali v spravodaji na 1. strane.

Skutočnosť, ktorá sa objaví aj v Podkonickom spravodaji, je reálnou zápisnicou z rokovania. Nedozviete sa však, kto bol prítomný z poslancov, čo sa hovorilo v diskusii či ako presne prebiehalo rokovanie. Keby sme si napríklad iba pozreli susednú obec Slovenskú Ľupču, zistili by sme že vedú podrobné údaje o:

Podrobné uznesenie – klik
Zápisnicu podrobnú – klik
Prítomnosť a hlasovanie poslancov – klik

Dokonca, na webe nájdete aj ZVUKOVÝ ZÁZNAM z rokovania.  Každý občan je teda veľmi podrobne informovaný, čo sa deje na rokovaní, kde idú peniaze z obce, aký mal kto presný názor pri hlasovaní.

V nasledujúcich riadkoch prinášam podrobne rozpísaný môj postreh diania, v poradí ako sa hlasovalo a hovorilo na zastupiteľstve.

Rokovanie obecného zastupiteľstva zo dňa 5. septembra 2013:
Prítomný na zastupiteľstve:  Michal Kukučka, Juraj  Kostúr, Katarína Hošalová, Katarína Kostúrová, Robert Valent, Vladimíra Turčanová. Zapisovateľka: Božena Barlová
Neprítomný: Ivan Barla, Ján Chaban
Hostia: Michal Vráb, Michal Machava, Jaroslav Kostúr

Zhrnutie:

 1. Súťaž o prenájom bytu na škole. Prihlásila sa pôvodná obyvateľka. Má však dlžobu z minulého roka. Nájom by mal pokračovať od 1. 9. 2013 s tým že musí vyplatiť dlh z minulého roka. Splátkový kalendár navrhnúť do 30 eur mesačne. Podmienka daná starostovi aby urobil zmluvu tak, aby pri neúhrade splátky bude musieť nájomníčka byt opustiť.  Do 30.6.2013
  Hlasovanie: Všetci za.
 2. Garzónka prenájom pre riaditeľku školy, ktorá byt chce využívať pre svoje účely, pretože občas ostáva v škole (utorok, streda, štvrtok). Peter Barla (Miky) má urobiť osobitý merák, kvôli spotrebe elektrickej energie. Pred tým sa rozúčtovávala elektrina medzi jednotlivých nájomcov.  Garsónka sa prenajme iba za energie.
  Hlasovanie: Všetci za.
 3. Hlavný kontrolór obce – súťaž. Do súťaže sa prihlásil jeden kandidát – p. Polónyová. Kontrolór obce sa volí na obdobie 6. rokov.  S obcou sa vytvára pracovná zmluva.
  Hlasovanie: Všetci za.
 4. Pani zapisovateľka nás upozornila na možnosť nevstupovať do rokovacieho poriadku do zasadnutia zastupiteľstva bez vyzvania. Vstúpila reálne do rokovacieho poriadku, a požiadala o slovo.  Pravda je taká, že nikto sa reálne o slovo z poslancov nehlási. Rovnako do diskusie vstupuje aj zapisovateľka aj poslanci, bez vyzvania. Je to voľná diskusia. My sme si dovolili vstupovať do diania zastupiteľstva bez vyzvania. Držali sme sa „kultúry“ aká vládne na zastupiteľstve.
 5. V rôzne sa preberal územný plán. Stavebná komisia v 34. týždni prerokovávala všetky pripomienky od občanov. Zatiaľ Krajský úrad stavebný neschválil povolenie stavať na Nive a na Pásiku z dôvodu najlepšej bonity pôdy . Rokovanie na Krajskom úrade je dohodnuté a má sa to riešiť – informoval starosta. V spravodaji táto informácia nie je vôbec uvedená.
 6. V rôzne – vystupuje Juraj Kostúr – občania sa sťažovali na nízku intenzitu rozhlasu. Hlavne dolná časť Novej ulice. Starosta navrhuje urobiť kontrolu rozhlasu po uliciach.
 7. Chata Pleše – nájomca Nenad Rajšič. Sťažovali sa Juraj Kostúr, Michal Vráb, Michal Machava. Kvalita bufeta –  nie je otvorený. Pobehuje tam pes, zavesené boxovacie vrece na jabloni. Chata nie otvorená a prístupná pre občana – v konečnom dôsledku nie je žiadnym prínosom pre obec. V zmluve je postavené, že nájom nebude postavený tretej strane. V skutočnosti je Chata Pleše prenajímaná tretej strane. Poslanci navrhli napísať starostovi list, aby adresoval Nenadovi Rajšičovi.  So sťažnosťou.
 8. Juraj Kostúr sa sťazuje, že nedostal zápisnicu z predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev emailom. Navrhuje aby mal aj všetky ostatné zastupiteľstvá v emaily.
 9. Katka Hošalová navrhuje odstrániť vyschnuté tuje v Novom cintoríne a zasadiť nové.  Starosta navrhuje kúpiť nové sadenice do výšky 100 e.
 10. Parkovanie a šichtúne po dedine. Návrh Kataríny Kostúrovej. Nastala úprava po upozornení v spravodaji obce. Niektorí občania však výzvu stále neuposlúchli.
 11. Katka Kostúrová. Smetisko za Močilá je uzatvorené. No ak niekto príde za starostom tak môže vyviezť. Každý kto príde na obecný úrad, dovolí od starostu vyviezť odpad. Rúra v potoku nebude. Podľa starostu sa nezasýpa úplne. Starosta chodí kontrolovať údolie . Pripomienkujeme: Michal Vráb, Katka Kostúrová, Jaroslav Kostúr aby bola rúra osadená.  Starosta sa k tejto veci nevyjadril.
 12. Jaroslav Kostúr kvôli stĺpu. Má žiadosť od minulého roka – november. Starosta dal pokyn aby sa stĺp dokončil.
 13. Mohli by sa riešiť veci skôr aby sa riešilo k spokojnosti občanov. Pripomienka Jaroslava Kostúra k predchádzajúcemu bodu, keďže má žiadosť o stĺp podanú na obecnom úrade od 1. októbra 2012 . Bez odpovede písomnej zo strany starostu obce.
 14. Jaroslav Kostúr navrhuje zaviezť svetlo na zákrutu pri Jarovi Chabanovi (Šnúrkovi) aby ľudia mohli ísť v kľude smerom poza školu. Pretože sa ľudia tam boja vôbec ísť a neprídu na návštevu. Svetlo umiestniť Jaroslav navrhuje aby sa osadilo na momentálne trafo ktoré tam už existuje. Starosta sa nevyjadril k téme a zapísal si ju. Navrhuje násť spôsob aby sa tam usadilo.
 15. Šichtúň u Jaroslva Chabana (Šnúrku) – Kostúrovci sa sťažovali. Kvôli tomu lebo tam neprechádzjú stavebné stroje. Návrh aby si to upravil na svoj pozemok.
 16. Robert Valent pripomienkuje úhradu za búranie domov. Aby si ľudia zaplatili za búranie domov. Ktoré bol nútený odstrániť obecný úrad. Starosta hovorí že vymáhanie je ťažké od občanov.
 17. Robert Valent dával petíciu, aby sa urobila petníky pri petníkoch na chodníku pri Kuricovcoch. V rozpočte je vyčlenený  na obrubník. Návrh na stavebnú komisiu. Máme  1000 e na údržbu ciest.  Diskusia sa vyvolala či je možné alebo nie je nutné tam sa tam osadili obrubníky.
 18. Robert Valent navrhuje odviezť aj cárach zo zrúcaniny z domu, ktorý tam je už dva roky zrútený.
 19. Michal Vráb sa spýtal, prečo sa to neobjavilo v zápisnici z júnového zastupiteľstva, že www.nasepodkonice.sk nie je oficiálna stránka obce, hoc sa to prerokúvalo. Navrhuje, aby sa to dopísalo do uznesenia .  Starosta sa vyjadril, že táto informácia do uznesia nepatrí.  Navrhuje to riešiť ako doporučenie. Aby sa oddelila obecná stránka od nasepodkonice.sk.
 20. Jaroslav Kostúr má zistiť možnosti spravodaja tlače. Aby sa porovnali možnosti tlače a zistilo, či môže obec ušetriť na tlači.

Ak si porovnáte oficiálny zápis a realitu, zistíte, že polovica informácií, ktorá sa na obci prerokuje sa k vám vôbec nedostane….

4 responses to “Realita vs. papier