Zápisnica z rodičovského združenia ZŠ s MŠ 4.12.2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prítomní: Mgr. Z. Dobríková, p. A. Turčanová,          p. M.  Gregorová, p. starosta M. Kukučka

Prítomní rodičia: Š. Čeman, M. Randová, M. Dominová, M. Zátrochová, Mirka Barlová, Z. Polónyová, Martina  Barlová 

 Dátum: 4.12 2013          Čas: 17.00 – 19.00

 1. AKTIVITY V MŠ INFO OD p. uč. MARTY GREGOROVEJ:
  • Zber papiera
  • Šarkaniáda
  • Jazdenie na koni
  • Predškoláci- gratulácie jubilantom v našej obci
  • Tekvicová slávnosť
  • Výstava tekvíc
  • Vianočné fotografovanie- dodatočne vyžiadať od fotografky fotky v digitálnej forme, pri najbližšom fotografovaní by mali byť fotky v digitálnej forme samozrejmosťou
  • Krúžok Kroky- katechéza pre deti s p. Mezovskou
  • Krúžok gymnastiky s Mgr. P. Polónym – oboznámenie s priebehom hodín
  •  Návšteva lyžiarskeho múzea
  • Beseda o vianočných tradíciách a zvykoch  s p. M. Turčanovou
  • Tvorivé dielne s p. M. Čemanovou
  • Oboznámenie o pracovných listoch visiacich na nástenke- nie sú to obrázky, ktoré deti len vymaľujú, ale vždy je ku obrázkom aj zadanie a rôzne didaktické úlohy (rodič si môže prečítať aj zadanie ktoré je na  obrázku viditeľné)
 1. VIANOČNÉ TRHY
  • Predávajú sa výrobky detí z MŠ a ZŠ, rodičov a starých rodičov
  • Je potrebné cenovo ohodnotiť výrobky
  • Rozvrh služieb pri predaji výrobkov
  • Tvorivé dielne : p. K. Fodorová- zdobenie medovníčkov, L. Kostúrová- výroba šperkov, p. D. Koctúr- výroba aranžmánov
  • Je potrebné zabezpečiť občerstvenie (punč pre deti i rodičov) 
 1. VIANOČNÁ BESIEDKA
  • Bude sa konať 18.12  2013 o 17.00 v jedálni ZŠ
  • Vystupujú deti MŠ, ZŠ a deti z gymnastického krúžku
 1. PRERÁBKA V MŠ
  • Koná sa počas Vianočných prázdnin
  • Búranie priečky, za účelom vytvorenia prechodu do spálne- zabezpečí p. starosta M. Kukučka
  • Výmena koberca – zatiaľ je cenová ponuka 942, 63 eur (POPAKO BB)

        cenovú ponuku ešte zistí p. M. Randa

        je potrebné overiť kvalitu materiálu

        je potrebné dodať p. M. Randovi rozmery koberca

        sponzorsky prispieť je ochotný p. M. Randa a p. B. Slobodník 

 1. ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ PODKONICE
  • Koná sa 23. januára 2014 a 4. februára 2014 
 1. DOTAZNÍK
  • Odovzdalo 10 rodičov
  • Vyzývame rodičov ktorí ešte neodovzdali dotazník, môžu tak urobiť do 9. 12. 2013 (pondelok) osobnou či elektronickou formou
  • Nie je samoúčelný, len aby sa niečo dotazovalo, ale na jeho základe vytvoríme stratégiu ZŠ s MŠ
  • Pri najbližšom stretnutí rodičovskej rady, ktoré sa uskutoční 1212. 2013 dotazník vyhodnotí p.riaditeľka Mgr. Z. Dobríková

                                                         – komplexne zhodnotiť

                                                         – na jeho základe urobí stratégiu ZŠ a MŠ

                                                         – harmonogram najdôležitejších úloh

 1. OTÁZKY, OZNAMY A NÁVRHY
  • Reklama na bráne- je vyvesená v rámci súťaže, MŠ môže získať cenu
  • Zmena v čase v ktorom začínajú krúžky- skôr sa nedá začínať kvôli zaneprázdnenosti vyučujúcich
  • p. starosta M. Kukučka ponúka v zimnom období každú nedeľu od 14.00 hod. využitie telocvične pre deti s rodičmi
  • p. starosta M. Kukučka navrhne systém údržby telocvične, prípadne určí poplatok za využívanie telocvične (aj ostatným organizáciám), ktorý bude slúžiť na jej údržbu
  • odchod problémovej žiačky
  • Návrh Mgr. Z. Dobríkovej na zriadenie tradičnej dobovej miestnosti v budove ZŠ slúžiacej na besedy
  • p. starosta M. Kukučka dal návrh na zriadenie plochy s umelou trávou s rozmermi 20x40m v areáli školského dvora, názor p. Š. Čemana a p. Z. Polónyovej bol, že toto miesto by malo zostať primárne pre deti zo ZŠ a MŠ, ktoré by viac uvítali rekonštrukciu preliezok, prípadne vytvorenie bežeckej dráhy, doskočiska a minifutbalového ihriska s kvalitnou prírodnou trávou, využiteľných pri Telesnej výchove 

spracovala:  Mgr.art. Zuzana Polónyová 4.12. 2013

Komentáre sú uzavreté