Podkonický spravodaj 12 / 2013

logo_spravodajZ decembrového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Vianoce
– Interview s pánom starostom
– Sčítanie ľudu
– Výsledky volieb do VÚC v Podkoniciach

Spravodaj 12 / 2013 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 12 / 2013 v PDF verzii  určený na TLAČ  >>

Obsah čísla 12/2013:
01 Príhovor
02 Info z OU: Uznesenie č. 45 z OZ
03 Info z OU:Uznesenie č. 44 z OZ
03 Spoločenská kronika
04 Rozhovor s: Interview s pánom starostom
07 Vaše príspevky: Vianoce
08 Viete, že: Sčítanie ľudu
10 Viete, že: Výsledky volieb do VÚC v Podkoniciach
12 Farské oznamy: od 9.12.2013 do 5.1.2014

Komentáre sú uzavreté