Farské oznamy 23.12. – 29.12. 2013

kostol_ikona•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 4 Emílie Beňovej.
•    Koledníci Dobrej noviny budú roznášať zvesť o Spasiteľovi 25.12. po sv. omši do cca 15:00 hod. Skúšku bude v pondelok o 15:00 hod. na fare.
•    Srdečné poďakovanie ženám, ktoré poupratovali faru a dievčatám, ktoré pomohli s obedom po spovedi.
•    Od piatku 28.12. od 9:00 začneme požehnávať príbytky.
•    V sobotu večer o 19:15 sa budeme v Rádiu Lumen modliť ruženec; prosím o zorganizovanie dobrovoľníkov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 23.12. Féria
Utorok
24.12.
6:00
Féria + Mária a Michal Bobák
Streda
25.12.
Narodenie Pána, Slávnosť, prikázaný sviatok 0:00 Na úmysel celebranta

10:00 Za všetkých farníkov

Štvrtok
26.12.
9:00
Sv.  Štefana,
1. muč.,
sviatok
+ rod. Angela a Štefan Gregorčok, syn a dcéra
Piatok
27.12.
17:00
Sv.  Jána, apošt. a evan.,
sviatok
+ z rodiny Krivačkovej, Fodorovej, deti a starí rodičia
Sobota
28.12.
7.30

Svätých neviniatok, muč.
sviatok

+ Lýdia Budajová
Nedeľa
29.12.
9:00
Nedeľa sv. rodiny Ježiša, Márie, Jozefa
Za všetkých farníkov

Čas pokoja a radosti Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté