Dobrá novina

DN_2013V stredu 25. decembra 2013 zavítajú do našich príbytkov koledníci Dobrej noviny, aby sme sa ešte viac mohli zamyslieť nad tajomstvom Vianoc. Táto iniciatíva podporuje aktivity nášho farského spoločenstva a takisto nám pomáha uvedomiť si, že sú krajiny v ktorých sa deti majú omnoho horšie ako naše deti, krajiny v ktorých musia denne bojovať o prežitie. Deti, sprevádzané staršími a dospelými kamarátmi, robia počas koledovania zbierku, z ktorej Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v afrických krajinách. Naša pomoc bude tento rok podporovať predovšetkým prácu Cirkvi v Keni a Ugande.

Mottom tohoto ročnika je: „Spravodlivosť je pevná a stála vôľa dať každému, čo je jeho.“ sv. Tomáš Akvinský

Dobrá novina je verejná zbierka povolená Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2013/023601 z 3. septembra 2013 na verejnoprospešný účel podpory rozvojových, humanitárno-charitatívnych a sociálnych projektov v afrických rozvojových krajinách. Viac o jej činnosti a podporovaných projektoch sa dozviete na www.dobranovina.sk alebo z „Dobrých novín Dobrej noviny“, ktoré by sa už mali nachádzať vo vašich poštových schránkach.

Tešia sa na vás koledníci Dobrej noviny už v PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ.

Komentáre sú uzavreté