Farské oznamy 30.12.2013 – 5.1.2014

kostol_ikona•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou, chorých v piatok od 8:00 hod.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 5 Emílie Kukučkovej.
•    Srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa včera v katedrále modlili ruženec.
•    Farská ofera na Narodenie Pána činila 330 eur; všetkým vďaka.
•    Dnes po sv. omši pokračujeme v požehnávaní príbytkov pod stráňou, smerom na družstvo a Novou ulicou do 19:00 hod. Spodok a stred dediny dokončíme na Nový rok po sv. omši.
•    Na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky budeme mať Novoročnú farskú zbierku.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 30.12. 6. deň v oktáve Narodenia Pána
Utorok
31.12.
16:00
7. deň v oktáve Narodenia Pána + Alžbeta, Vladimír, Matúš a Anton
Streda
1.1.
10:00
P. Márie Bohorodičky
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Štvrtok
2.1.
18:00
Sv.  Bazila Veľkého a Grerora Naziánskeho,
spomienka
+ rod. Anna a Alexander, deti, st rodičia
Piatok
3.1.
17:00
Najsv. mena Ježiš,
ľubovoľná spomienka
+ Emília a Pavol Homola a synovia Pavol a Gabriel
Sobota
4.1.
7.30

Féria

+ matka Mária a dcéra Anna Slobodníková (č.d. 148)
Nedeľa
5.1.
9:00
2. nedeľa po Narodení Pána
Za všetkých farníkov

Čas pokoja a radosti Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté