Dobrá novina – poďakovanie

DobraNovina_2013Ku sviatku Narodenia Pána už tradične v našej dedinke patrí aj Dobrá novina. Preto sa snáď nik nečudoval, keď v stredu 25. decembra zavítali aj k nim domov koledníci, aby im zvestovali Dobrú novinu o narodení Spasiteľa. Súčasťou tejto akcie bola aj finančná zbierka ktorou Dobrá novina tento rok podporí rozvojové projekty v Keni a Ugande.

Do 19. ročníka Dobrej noviny (6. ročníka u nás) sa zapojilo až 26 detí a sprevádzajúcich osôb. Podarilo sa nám spolu vytvoriť 4 skupinky, ktoré navštevovali vaše vyzdobené vianočné príbytky. Po spočítaní všetkých príspevkov nás potešila výsledná suma, ktorá tento rok narástla na 1327 €.

Chcem sa poďakovať všetkým darcom za ich štedrosť a takisto deťom za ich námahu pri príprave a ochotu vložiť sa do dobrej veci v tento vianočný čas. V každom domove sa snažili zanechať kúsok seba a pomôcť vám ešte viac prežiť atmosféru Betlehemskej noci. Verím, že požehnanie, ktoré im p. farár v rámci omše udelil, spočinulo vďaka Dobrej novine aj na vás.

Ak sme náhodou niekoho nezastihli doma v správny čas a má chuť ešte dodatočne prispieť, bude tak možné počas vianočného obdobia v našom kostole v pokladničke označenej “Dobrá novina”. Celá vyzbieraná suma bude následne odoslaná do centra Dobrej noviny, kde určite nájde svojho správneho adresáta.

(Pozn. autora: v pokladničke v kostole sa vyzbieralo ďalších 48 € – celá výsledná suma tak činila 1375 € a bola 15.1.2014 poukázaná na účet Dobrej noviny)

Jaroslav Kostúr, zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

Komentáre sú uzavreté