Farské oznamy 6.1. – 12.1.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 6 Ľudmily Kostúrovej.
•    Novoročná ofera činila 340 eur. Pri požehnávaní príbytkov milodary pre miništrantov činili cca 550 eur, pre faru/kňaza 2.605 eur; všetkým obetujúcim srdečné Pán Boh zaplať.
•    Vďaka obecnému úradu za sponzorskú pomoc vo výške 500 eur.
•    Zapisovanie sv. omší hocikedy po sv. omši (nie pred) max. na tri mesiace dopredu.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V piatok o 10:00 bude „kočíkové“ stretko mamičiek na materskej.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 6.1.
9:00
Zjavenie Pána
Slávnosť, prikázaný sviatok
 Za všetkých farníkov
Utorok
7.1.
18:00
Féria + rodičia Mária a Ján Turčan
Streda
8.1.
18:00
Féria + František Flaška
Štvrtok
9.1.
18:00
Féria Poďakovanie za 75 rokov života
Eucharistická adorácia
Piatok
10.1.
17:00
Féria Poďakovanie za 90 rokov života Márie Vrábovej
Detská sv. omša
Sobota
11.1.
7.30

Féria

+ rodičia Mária a Július Barla a syn Ján
Nedeľa
12.1.
9:00
Krst Krista Pána,
sviatok
Za všetkých farníkov

Prijímanie Slova Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté