Podkonický spravodaj 1 / 2014

logo_spravodaj_NPZ januárového číslo Podkonického spravodaja vyberáme:
– Podujatia ZŠ s MŠ
– Pozvánka na púť do Medžugoria
– Dobrá novina v Podkoniciach
– Volejbalový a nohejbalový turnaj

Spravodaj 1 / 2014 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 1 / 2014 v PDF verzii  určený na TLAČ  >>

Obsah čísla 1/2014:
01 Príhovor
02 Informácie z obecného úradu
03 Uznesenie č. 46 z OZ
04 ZŠ s MŠ: Podujatia ZŠ s MŠ
05 Farské okienko: Pozvánka na púť do Medžugoria
06 Podujatia: Dobrá novina v Podkoniciach
06 Spoločenská kronika
07 Šport: Štefanský volejbalový turnaj
07 Šport: Nohejbalový turnaj
08 Farské oznamy: od 13.1. do 9.2.2014

Komentáre sú uzavreté