Farské oznamy 20.1. – 26.1.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 8 Vladimíry Turčanovej.
•    Zapisovanie sv. omší hocikedy po sv. omši (nie pred) max. na tri mesiace dopredu.
•    Z dôvodu nových povinností v diecéze budú bývať stredajšie sv. omše ráno.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na nedoplatok za elektriku (585,96 eur).
•    Pozvanie na farskú púť do Medžugoria od 1. do 7. júna 2014.
•    Od 18. do 25.1. prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 20.1.
14:00
Féria  + Monika Slobodníková, pohrebná sv. omša
Utorok
21.1.
18:00
Sv.  Agnesy, pan. muč.,
spomienka
+ Jozef Stajanča, 1. výročie
Streda
22.1.
7:00
Féria + rodičia Mária a Pavol
Štvrtok
23.1.
18:00
Féria + Anna Turčanová
Eucharistická adorácia
Piatok
24.1.
17:30
Sv.  Františka Saleského,
spomienka
+ rodičia Emília a Ján Barla a st. rodičia
Detská sv. omša
Sobota
25.1.
7.30

Obrátenie sv. Pavla ap., sviatok

+ rod. Anna a Pavel Vráb, deti a vnúčatá
Nedeľa
26.1.
9:00
3. nedeľa v období cez rok
Za všetkých farníkov

Ovocie Svätého Ducha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté