Farské oznamy 3.3. – 9.3.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie hodinu pred sv. omšou (začína sa pôstne obdobie).
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 14 Kataríny Kostúrovej. Keďže skupina č. 1 končí svoju dlhoročnú službu (srdečná vďaka), prosíme 5 – 6 žien, ktoré ešte nie sú zapojené do starostlivosti o kostol, aby vytvorili novú skupinu .
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 15:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu o 18:00 stretnutie stredoškolákov a vysokoškolákov.
•    Vzadu sú magnetky Sedembolestnej Panny Márie po 1,5 eura.
•    Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
•    Od 4. marca do 21. apríla, t.j. počas pôstu, môžu záujemcovia získať každý deň na e-mail myšlienku od Svätého Otca Františka. Myšlienky pochádzajú z jeho pôstnych homílii, príhovorov a posolstiev. Cieľom aktivity je pomôcť duchovne sa pripraviť na vzkriesenie Krista. Záujemcovia sa môžu on-line prihlásiť na stránke post.kbs.sk.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 3.3. Féria
Utorok
4.3.
18:00
Féria +  rodičia Emília a Martin Šajban a syn Jozef
Streda
5.3.
18:00
Popolcová streda + Ondrej Nemčok
Štvrtok
6.3.
18:00
Féria + Irena a František Očenáš
Eucharistická adorácia
Piatok
7.3.
17:30
Féria
1. piatok v mesiaci
+ Anna Kostúrová
Detská sv. omša
Sobota
8.3.
7:30

Féria

+ Jozef Kostúr a dcéra Marta
Nedeľa
9.3.
9:00
1. pôstna nedeľa
Za všetkých farníkov

Radosť z dneška a požehnaný pôst Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté