Zápisnica ZRPŠ 12.3.2014

podkonice_logo_mZÁPISNICA ZO STRETNUTIA 12.3.2014 Prítomní :  Martina Dominová, V.Luptáková, Kamila Budzeľová, Dace Hlinková, Miroslava Barlová, Katarína Hrušková, Zuzana Polónyová, Mária Zátrochová, Zuzana Dobríková, Alena Turčanová, Marta Gregorová, Michal Kukučka. Celú zápasnicu nájdete vo vnútri čláku.

1, RIEŠENIE VYKUROVANIA ZŠ s MŠ

– na miesto kuriča nastúpi od septembra 2014 p.Lupták, ktorý absolvuje kuričské skúšky,
– financovanie – Obecný úrad

2, PLÁN PRÁCE NA MAREC 2014 V MŠ

3.3. – nová knižná ponuka z vydavateľstva Ikar, uzávierka objednávky bude 18.3.2014
11.3 – konzultačný deň
12.3.- rodičovské združenie
13.3. – vychádzka, hospodársky dvoR
14.3. – poníky na školskom dvore o 15.20 hod.
20.3. – návšteva knižnice v Podkoniciach
25.3. – turistická vychádzka do blízkeho okolia

3, VYBAVENIE ŠKOLY

EXTERIÉR
– vypílenie suchých stromoV
– ohnisko – najneskôr do mája 2013
– sedenie pri ohnisku
– materiál zabezpečí škola, prácu rodičia
– umelý koberec okolo preliezky – máj 2014

INTERIÉR
– upratovanie telocvične bude zabezpečené 1 krát do týždňa – financovanie: Obecný úrad
– pokládka dlažby v sociálnom zariadení v MŠ počas letných prázdnin
– materiál ZŠ – obecný úrad, práca rodičia

4, PLÁNOVANÉ AKCIE V ZŠ
14.3. – návšteva knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici o 10 00 hod.
– téma : rozprávky
15.3. – v sobotu sa organizuje za pomoci rodičov posledný zber plastových fliaš do Lidla
– stretnutie o 11.00 hod. pred obchodom v Podkoniciach
16.3 – súťaž v Lidli končí
ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže
26.3. – návšteva Thurzovho domu v B.B o 9.30 hod.
– tvorivé dielne pre žiakov , téma: výroba foriem pre medovníky, vstupné 1 Euro.

TESCO – Nová súťaž
– od 5.3. do 30.4.2014
– za každý nákup za 10  Euro je možné získať kódy, ktoré môžete nosiť do ZŠ
– výhra „športový deň“ organizovaný v našej škole

5, PROJEKTY
– p.riaditeľka Mgr.Zuzana Dobríková sa zapojila do projektu o interaktívn tabuľu
– školský klub bude v prevádzke od septembra 2014

6, PRÍSPEVOK
– je možné prispieť 2 % z dane na spolok Podkoničan – následne získať prostriedky pre školu
– prosíme prefotiť tlačivo, ktoré odovzdávate na daňový úrad, (prípadne doniesť originál a my ho zanesieme na daňový úrad),  z ktorého bude jasné, že odovzdáte 2 % práve spolku Podkoničan aj sumu, ktorú si môžeme vyčerpať na účely školy
– informácie sú dôverné, odovzdávali by sa p. riaditeľke v zalepenej obálke. P. riaditeľka potom výslednú sumu (bez mien) zanesie p. Bobákovej – spolok Podkoničan

7, NAJBLIŽŠIE STRETNUTIE – STREDA 2.4.2014 17:00 v jedálni ZŠ

Zapísala Marta Gregorová

Komentáre sú uzavreté