Farské oznamy 17.3. – 23.3.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou.
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 3 Márie Flaškovej.
• Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
• V piatok o 10:00 „kočíkové“ stretko pre mamičky na materskej.
• V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
• V sobotu o 18:00 stretko stredoškolákov a vysokoškolákov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 17.3. Féria
Utorok
18.3.
18:00
Féria +Margita a Jozef Turčan a syn Stanislav
Streda
19.3.
7.00
Sv. Jozefa
slávnosť
+ Anna a Jozef a rodičia
Štvrtok
20.3.
18:00
Féria + Milan Patráš, brat Alfonz a rodičia
Eucharistická adorácia
Piatok
21.3.
18:00
Féria

17:30 – krížová cesta
+ Anna Kostúrová
Detská sv. omša
Sobota
22.3.
7:30

Féria

+ Angela a Jozef Patráš
Nedeľa
23.3.
9:00
3. pôstna nedeľa
Za všetkých farníkov
14:00 – krížová cesta

Pozerať na Krista a ísť za ním Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté