Nová informačná tabuľa

Možno ste už zNováInfoTabuľaaregistrovali, že hore na Plešiach pred chatou je nová informačná tabuľa, resp. mapa. Tá stará doslúžila, bola dopukaná od slnka a vlastne už nikto nič poriadne na nej nevidel. A preto sa pár nadšencov rozhodlo niečo s tým urobiť. Propagácie nikdy nie je dosť. A tak vznikol nápad, ktorý sa zrealizoval za podpory turistických nadšencov z Podkoníc. Za technickú podporu ďakujeme pánom: Marek Flaška, Milan Kmeť a Jozef Šípka.Veríme, že po nie veľmi dobrej zimnej sezóne, sa nám aj takto podarí prilákať turistov. A keď už funguje aj bufet, nie je čo riešiť. Len aby mali aj KOFOLU :).

Jana Šípková

Komentáre sú uzavreté