Farské oznamy 31.3. – 6.4.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie hodinu pred sv. omšou.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 5 Emílie Kukučkovej.
•    V nedeľu (6.4.2014) o 14:45 po krížovej ceste bude na fare projekcia filmu „Súď ma a skúšaj“
•    Dnes (nedeľa) o 14:30 – krížová cesta v B. Bystrici na Urpíne.
•    Vo štvrtok o 16:00 – katechéza pre deti pred sv. prijímaním.
•    V piatok o 16:00 katechéza pre väčšie deti.
•    V sobotu o 18:00 stretko stredoškolákov a vysokoškolákov.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 31.3. Féria
Utorok
1.4.
18:00
Féria Prosba za Božiu pomoc pre rodinu Turčanovú a Daubnerovú
Streda
2.4.
7.00
Féria + Mária Švihrová
Štvrtok
3.4.
18:00
Féria + Ivan Vráb, 1. výročie
Eucharistická adorácia
Piatok
4.4.
18:00
Féria,
1.piatok v mesiaci

17:30 – krížová cesta
+ Ján Kukučka a ostatní zosnulí z rodiny
Detská sv. omša
Sobota
5.4.
7:30

Féria

+ Matilda a František Jamrich a + z rodiny
Nedeľa
6.4.
9:00
5. pôstna nedeľa
Za všetkých farníkov
14:00 – krížová cesta

Ostrý zrak ducha Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté