Podkonický spravodaj 5 / 2014

logo_spravodaj_NPZ májového čísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Prachom zapadnutý poklad
– Zápis na samovýrub dreva
– Projekt „altánok na Peniažkach“
– Apríl a máj v škole

Spravodaj 5 / 2014 v PDF verzii  určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 5 / 2014 v PDF verzii  určený na TLAČ  >>

Obsah čísla 5/2014:
01 Príhovor
02 OU informuje: Poľnohospodárska pôda
02 OU informuje: Dane a poplatky
02 Urbár: Zápis na samovýrub dreva
03 Viete, že: Projekt „altánok na Peniažkach“
04 Vaše príspevky: Prachom zapadnutý poklad
05 ZŠ s MŠ: Apríl a máj v škole
05 Spoločenská kronika
06 Farské oznamy: 12.5. – 8.6.2014

Komentáre sú uzavreté