Farské oznamy 26.5. – 1.6.2014

kostol_ikonaNP•    Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou (štvrtok a piatok zastupujem v ľupčianskej farnosti, vrátim sa 10-15 min. pred sv. omšou, preto detské katechézy nebudú; je dôležité, aby deti prišli v tieto dni na sv. omšu).
•    V piatok od 8:00 budem namiesto 1. piatku spovedať chorých po domoch.
•    Starostlivosť o kostol: skupina č. 13 Jany Gregorovej.
•    V sobotu o 9:00 výlet s deťmi – zvlášť prvoprijímajúcimi – na Staré Hory.
•    V sobotu o 18:00 stretnutie mládeže na fare.
•    Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.
•    Sviatosť manželstva hodlajú prijať Zuzana Forgáčová z Podkoníc a Giuseppe Ciliberti z Talianska.
•    Teraz po sv. omši sa kvôli organizácii na chvíľu stretneme pútnici do Medžugoria.
•    Poďakovanie všetkým, ktorí sa boli včera modliť ruženec v Rádiu Lumen.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok 26.5. Sv. Filipa Neriho, kňaza
Utorok
27.5.
18:00
Féria + Ján Čupka
Streda
28.5.
7.00
Féria + rodičia Helena a Michal Šípka a deti
Štvrtok
29.5.
18:00
Nanebovstúpenie Pána
Slávnosť, prikázaný sviatok
Za všetkých farníkov
Eucharistická adorácia
Piatok
30.5.
18:00
Féria

+ rodičia Mária a Pavol Ivanič
Detská sv. omša
Sobota
31.5.
7.30

Féria

+ Anna Patrášová
Nedeľa
1.6.
9:00
7. veľkonočná nedeľa Za všetkých farníkov

Naplnenie Božími darmi Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté