Farské oznamy 7.7. – 13.7.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 5.
• V tomto týždni idem na duchovné sústredenie. V prípade duchovnej potreby sa obráťte na FÚ Priechod (418 91 31, 0907 365 781) alebo FÚ Sl. Ľupča (418 73 57, 0911 270 335).

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
7.7.
Féria
Utorok
8.7.
Féria
Streda
9.7.
Féria
Štvrtok
10.7.
Féria
Piatok
11.7.
18:00
Sv. Benedikta, opáta, sviatok + Mária a Jozef Rábek
Sobota
12.7.
7:30

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

+ Juliana a Jozef Barla a rodičia
Nedeľa
13.7.
9:00
15. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Čas užitočného odpočinku Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté