Podkonický spravodaj 7+8 / 2014

logo_spravodaj_NPZ letného dvojčísla Podkonického spravodaja vyberáme:
– Jozef Kostúr o folklórnej skupine Vysoká
– Naša púť do Seliec
– Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
– Jún v škole

Spravodaj 7+8 / 2014 v PDF verzii určený na ONLINE prezeranie >>

Spravodaj 7+8 / 2014 v PDF verzii určený na TLAČ >>

Obsah čísla 7+8/2014:
01 Príhovor
02 OU informuje: Separovaný zber – zmeny
02 Podujatia: Kalendár podujatí mikroregiónu
02 Spoločenská kronika
03 ZŠ s MŠ: Podkonická rozprávková nedeľa v obrazoch
04 ZŠ s MŠ: Jún v škole
05 Okienko humoru
06 Rozhovor s: Jozef Kostúr o folklórnej skupine Vysoká
08 Farské okienko: Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
10 Farská púť: Naša púť do Seliec
11 Farské oznamy: 14.7. – 10.8.2014
12 Farské oznamy: 11.8. – 7.9.2014

Komentáre sú uzavreté