Farské oznamy 21.7. – 27.7.2014

kostol_ikonaNP• Spovedanie pol hodinu pred sv. omšou
• Starostlivosť o kostol: skupina č. 7 Vladimíry Turčanovej.
• Príprava detského tábora koncom augusta
• 30. augusta 2014 – diecézna púť do Šaštína. Prihlasovanie v sakristii.

Dátum
a čas
Liturgický kalendár Úmysel svätej omše
Pondelok
21.7.
Féria
Utorok
22.7.
18:00
Sv. Márie Magdalény,
spomienka
+ st. rodičia Randovci, Ivaničovci a deti
Streda
23.7.
18:00
Sv. Brigity, rehoľníčky
sviatok
+ Anna a František Slobodník, deti Anna a Ivan
Štvrtok
24.7.
18:00
Féria + Ivan Patráš
Eucharistická adorácia
Piatok
25.7.
18:00
Sv. Jakuba, apoštola
sviatok
+ Anna Zátrochová a rodičia
Sobota
26.7.
7:30

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
spomienka

+ Emília, Mária a Pavel Pavlenda a deti
Nedeľa
27.7.
9:00
17. nedeľa v období cez rok Za všetkých farníkov

Požehnanie všetkých snáh a námah Vám praje a vyprosuje

Jozef Kuneš, farár
(tel. 048/4196896, mob. 0915 888 099)

Komentáre sú uzavreté