Diecézna púť do Šaštína

sastinDňa 30. augusta 2014 sa uskutoční púť Banskobystrickej diecézy do Národnej svätyne Panny Márie Sedembolestnej v Šaštíne. Na túto púť nás srdečne pozýva aj náš diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Nech je toto putovanie na väčšiu česť a slávu Božiu i Božej Matky a na náš duchovný úžitok.

V našej farnosti je možnosť prihlásiť sa na autobusový zájazd do 3.8.2014 – prihlasuje sa v kostole alebo na fare. Cena sa bude odvíjať od naplnenia autobusu, pri plnom obsadení (49 osôb) to bude 12 €.

 Program púte je nasledovný:

6.00 Odchod z Podkoníc
9.30 Možnosť sv. spovede (počas sv. ruženca aj sv. omše)
9.45 Modlitba svätého ruženca
10.30 Sv. omša (celebruje Mons. Marián Chovanec)
11.30 Zverenie diecézy pod ochranu Panny Márie – modlitba
11.40 Predstavenie dekanátov. (Dekan s jednou rodinou prevezmú od otca biskupa exhortáciu Evangelii gaudium)
12.15 – 12.30 Požehnanie, záver.

Obed aj program poobede je individuálny.

Komentáre sú uzavreté